Kreditni programi

Dubrovačko-neretvanska županija


HAMAG BICRO - Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije


HBOR - Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Izvoz

ESIF krediti za rast i razvoj

 Mjere COVID – 19


Za navedene natječaje i programe pružamo:

  • stručno savjetovanje i pomoć pri skupljanju dokumentacije i popunjavanju zahtjeva
  • izradu investicijskih projekata i poslovnih planova