Centar za poduzetništvo d.o.o. potpisao Sporazum s HAMAG-BICRO-om o provedbi programa akceleracije u sklopu mjere “Jačanje akceleracijske aktivnosti"

Centar za poduzetništvo d.o.o. potpisao Sporazum s HAMAG-BICRO-om o provedbi programa akceleracije u sklopu mjere “Jačanje akceleracijske aktivnosti"

Direktorica Centra za poduzetništvo, Karmen Kutnjak potpisala je Sporazum s HAMAG-BICRO-om o provedbi programa akceleracije u sklopu mjere “Jačanje akceleracijske aktivnosti” (referentni broj u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti C1.1.2. R2-I4).

Cilj mjere “Jačanje akceleracijske aktivnosti” je provedba visokokvalitetnog Programa akceleracije koji će omogućiti brži i kvalitetniji rast za novoosnovana poduzeća koja razvijaju inovativna rješenja. Podržanim novoosnovanim poduzećima olakšat će se pristup tržištima kapitala, roba i usluga, a s ciljem povećanja njihove spremnosti za investicije kao i stope trogodišnjeg preživljavanja.

Nositelj programa je Centar za poduzetništvo d.o.o., a partneri su Poduzetnički inkubator Vela Luka d.o.o., Sveučilište u Dubrovniku, Razvojna agencija općine Orebić, RIT Croatia i Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA.

EU - zajedno do Europskih fondova
EU - Europski fondovi
EU - OP Konkurentnost i kohezija