Prijavite se u Program akceleracije

Prijavite se u Program akceleracije

Imate inovativan proizvod ili uslugu? Želite pokrenuti poslovanje ili ste ga pokrenuli prije manje od 5 godina?

U tom ste slučaju idealan kandidat za sudjelovanje u Programu akceleracije koji provodi HAMAG-BICRO zajedno s 9 akceleratora. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji, akcelerator čine Centar za poduzetništvo kao nositelj, te partneri Poduzetnički inkubator Vela Luka, Sveučilište u Dubrovniku, Razvojna agencija općine Orebić, RIT Croatia i RA Dunea.

Zašto sudjelovati u programu akceleracije?

  • Tijekom tri faze programa, možete ostvariti nefinancijsku potporu u vidu usluga akceleratora u protuvrijednosti od 27.000 €. Neke od usluga koje su vam na raspolaganju: korištenje uredskih prostora, režija i opreme akceleratora, savjetovanje i mentoriranje, podrška u internacionalizaciji poslovanja
  •  Mogućnost prijave na ograničene pozive za financijske potpore:
    • poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za uspješna poduzeća koja sudjeluju u Programu akceleracije u iznosu do 25.000,00 EUR
    • poziv za dodjelu vaučera za internacionalizaciju poslovanja poduzeća koja sudjeluju u Programu akceleracije i koji podrazumijevaju aktivnosti sudjelovanja poduzeća na međunarodnim događanjima, izložbama, sajmovima, radionicama, konferencijama, a obuhvaćaju putne troškove, troškove noćenja, kotizacije i sl.

Za sve informacije obratite se Centru za poduzetništvo na czp@czp.hr ili 020/418-401.

EU - zajedno do Europskih fondova
EU - Europski fondovi
EU - OP Konkurentnost i kohezija