Anketa o potrebama i razvoju poljoprivrede i drugih djelatnosti ruralnih područja u DNŽ

Anketa o potrebama i razvoju poljoprivrede i drugih djelatnosti ruralnih područja u DNŽ

LAG “Dubrovačka traversa” objavljuje javnu anketu o potrebama i razvoju poljoprivrede i djelatnosti ruralnih područja u Dubrovačko-neratvanskoj županiji. Svrha i cilj ankete je prikupiti informacije od strane osoba koje se bave poljoprivredom i turizmom, u svrhu boljeg razumijevanja potreba u području poljoprivrede i ruralnog turizma. 

Anketu mogu ispuniti svi koji imaju već postojeći poslovni subjekt u ruralnom području DNŽ, a posebno ako su glavne djelatnosti subjekta poljoprivreda i turizam. Ispuniti anketu mogu i svi ostali koji nemaju poslovni subjekt u ruralnom području, ali su zainteresirain za osnivanje istog u budućnosti ili za suradnju sa nekim od već postojećih subjekata, bilo da posluju u području poljoprivredne proizvodnje i prerade, turizma ili zaštite kulturne baštine i prirodnih dobara.

Rezultati ankete će pružiti potrebne informacije o stavovima stanovnika ruralnih područja dubrovačkog kraja. Ispunjavanje ankete LAG-u Dubrovačka traversa daje saznanja o potencijalnom unaprjeđenju već postojećih znanja i vještina stanovnika ruralnih područja, iskazanim interesom za daljnjom edukacijom, primjeni novih metoda u poslovanju te poboljšava vidljivost i međusobnu suradnju između proizvođača i dobavljača.

Također, LAG “Dubrovačka traversa”  ovom anketom želi istražiti interes za kreiranje jedinstvene platforme, odnosno baze podataka na web stranici LAG-a, koja bi povezivala sve relevantne sudionike. Glavna svrha platforme je promocija domaćih lokalnih proizvoda sa područja Konavala, Župe, Grada, Primorja i Elafita. Takav način oglašavanja i međusobne suradnje omogućio bi poljoprivrednim proizvođačima i pružateljima usluga u ruralnom turizmu brže i lakše oglašavanje i umrežavanje, kao i mogućnost za direktno stupanje u kontakt sa kupcem, odnosno lakšu prodaju svojih proizvoda.

Na web stranici LAG-a pratite odjeljak “OKUSI NAŠEG KRAJA” te da ispunite upitnik ukoliko već sada želite sudjelovati.

EU - zajedno do Europskih fondova
EU - Europski fondovi
EU - OP Konkurentnost i kohezija