Objavljen Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Dubrovačko-neretvanske županije u 2023. godini

Objavljen Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Dubrovačko-neretvanske županije u 2023. godini

Predmet javnog poziva je dodjela potpore male vrijednosti u poljoprivredi na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2023. godini, za sljedeća ulaganja u poljoprivredi:

Mjera 1 – Okrupnjavanje poljoprivrednog posjeda

Mjera 2 – Ulagane u podizanje trajnih nasada

Mjera 3 – Ekološka proizvodnja

Mjera 4 – Potpora za kontrolu tla na poljoprivrednim gospodarstvima

Mjera 5 – Posebne mjere pomoći za sektor stočarstva

Mjera 6 – Potpora poljoprivrednicima u preradi poljoprivrednih proizvoda

Mjera 7 – Potpora za stvaranje, promidžbu i prodaju županijskih proizvoda te organizaciju stručnih i znanstvenih događanja

Mjera 7.1 – Stvaranje prepoznatljivih županijskih proizvoda

Mjera 7.2 – Promidžba i sudjelovanje na sajmovima, izložbama i manifestacijama

Mjera 7.3 – Potpora za organizaciju sajmova, izložba, manifestacija i stručnih i znanstvenih skupova

Mjera 8 – Potpora za uvođenje sustava navodnjavanja na poljoprivrednim površinama

Mjera 9 – Potpora za istraživačke projekte u poljoprivredi

Mjera 10 – Potpora za nabavu presadnica i sjemenskog sadnog materijala

Mjera 11 – Potpora za kupnju jednokratne prodajne ambalaže za voće i povrće

Mjera 12 – Nabava poljoprivredne mehanizacije i opreme

Mjera 13 – Potpora za kupnju, građenje i opremanje staklenika i plastenika

Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje navedenih ulaganja, a za koje podnositelj nije koristio sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, drugih programa Županije ili drugih izvora financiranja.

Korisnik potpore godišnje može po ovom Programu ostvariti potporu u maksimalnom iznosu od 2.654,46 EUR, a prijava za potporu se može podnijeti za najviše dvije mjere godišnje.

Korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik poljoprivrednih gospodarstava te mora imati sjedište ili prebivalište na području Županije, odnosno poljoprivredna proizvodnja ili događanje se mora odvijati na području Županije.

Javni poziv je otvoren do 30. lipnja 2023. godine ili do iskorištenja sredstava planiranih u Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu.

Dokumentacija i detalji natječaja dostupni su na poveznici.

EU - zajedno do Europskih fondova
EU - Europski fondovi
EU - OP Konkurentnost i kohezija