Natječaj za dodjelu poduzetničkih kredita uz subvenciju kamatne stope po Projektu "SKOR - Subvencijom kamate do održivog razvoja"

Natječaj za dodjelu poduzetničkih kredita uz subvenciju kamatne stope po Projektu "SKOR - Subvencijom kamate do održivog razvoja"

 

Temeljem Programa poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2019.–2021. godine, Klasa:311-01/18-01/23; URBROJ: 2117/1-04-18-3od 13. prosinca 2018. godine („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“ broj 21/18.), Dubrovačko-neretvanska županija raspisuje Natječaj za dodjelu poduzetničkih kredita uz subvenciju kamatne stope po Projektu "SKOR–Subvencijom kamate do održivog razvoja".

 

 

Korisnici kredita mogu biti:

- fizičke osobe upisane u obrtni registar

- obrti,

- obiteljska poljoprivredna gospodarstva - OPG,

- mala i srednja trgovačka društva u 100% privatnom vlasništvu,

Kreditna sredstva se moraju odnositi na investiciju koja se provodi na području Dubrovačko-neretvanske županije. Prednost imaju poduzetnici koji se bave proizvodnom djelatnosti i poduzetnici koji su izvozno orijentirani (više od 50% prihoda od izvoza). Popis prihvatljivih djelatnosti prema NKD-u koji se subvencionira nalazi se u prilogu ovog Natječaja. Zakonsko pravo na kredit ne postoji.

Namjena kredita:

- kupnja, uređenje ili proširenje gospodarskog objekta,

- kupnja zemljišta za izgradnju gospodarskog objekta,

- informatizacija poslovanja,

- nabava opreme ili pojedinih dijelova opreme,

- obrtna sredstva u funkciji investicija ili za unapređenje poslovanja do 30% (maksimalno 200.000,00 kuna).

Iznos kredita: najniži iznos: 50.000,00 kuna ili u protuvrijednosti EUR, najviši iznos: 1.000.000,00 kuna ili u protuvrijednosti EUR.

Poticajna mjera: subvencija kamatne stope od 2 postotna poena (+ 0,5 postotnih poena za ekološke projekte i/ili + 0,5 postotnih poena za tvrtke u kojima jedna ili više žena posjeduju najmanje 51% kapitala u društvu ili je žena predsjednica uprave društva).

Više informacije i potrebnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

EU - zajedno do Europskih fondova
EU - Europski fondovi
EU - OP Konkurentnost i kohezija