LAG 5 objavio natječaj 1.1.4 “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

LAG 5 objavio natječaj 1.1.4 “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Predmet natječaja je potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području „LAG-a 5“ u koje spadaju općine Blato, Lumbarda, Smokvica, Vela Luka, Lastovo, Mljet, Orebić, Ston, Janjina i Trpanj, te grad Korčula.

Potencijalni korisnik mora biti:

• upisan u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava sukladno nadležnim propisima, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura;

• mikro ili malo poduzeće

• jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost:

  a. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)

  b. samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG)

  c. obrt

  d. trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)

 e. zadruga.

Visina javne potpore po projektu iznosi 113.278,50 HRK koliko mora biti minimalna vrijednost  prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.

Intenzitet potpore po projektu iznosi 100%.

Prijave na natječaj podnose se od 06.08.2021. do 06.09.2021. isključivo preporučenom poštom na adresu:

Lokalna akcijska grupa ''LAG 5''

Trg sv. Justine 13

20260 Korčula

Detalje o natječaju i svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

EU - zajedno do Europskih fondova
EU - Europski fondovi
EU - OP Konkurentnost i kohezija