Ministarstvo branitelja objavilo Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje

Ministarstvo branitelja objavilo Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje

Ministarstvo branitelja je na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji objavilo Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom.

Prilikom podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, podnositelj zahtjeva mora imati status nezaposlene osobe i biti prijavljen u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Potpora iznosi do najviše 80.000,00 kuna, uključujući i navedeni iznos. Potpora je jednokratna i nepovratna ukoliko se namjenski utroši u skladu s poslovnim planom i troškovnikom.

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom pozivu traje od 15. veljače do 17. ožujka 2022. godine. Svi zahtjevi bit će riješeni najkasnije do kraja 2022. godine.

Više informacija i svu potrebnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

EU - zajedno do Europskih fondova
EU - Europski fondovi
EU - OP Konkurentnost i kohezija