Vaš uspjeh naš motiv

Vaš uspjeh naš motiv

Centar za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije nastavio je i u 2022.godini suradnju s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje te u sklopu poticaja za samozapošljavanje tjedno provodi virtualne edukacije na temu „Pokreni svoj posao“. Značajna je razlika u odnosu na prošlu godinu što su radionice sada namijenjene svim budućim poduzetnicima na nacionalnoj razini, što je rezultiralo i značajnim porastom posjećenosti radionica ali i brojem savjetovanja pri pisanju poslovnih planova za prijavu na poticaje.

Konkretno, na radionicama Centra je dosada u 2022.godini sudjelovalo 147 budućih poduzetnika, a djelatnici Centra su pomogli pri pisanju 64 poslovna plana. 

Privilegija je sudjelovati u nečijem uspjehu, a Centar za poduzetništvo je na raspolaganju poduzetnicima od samih začetaka njihovih ideja pa do razvoja i stabilnog pozicioniranja na tržištu. Zadovoljstvo korisnika Centra vidljivo je iz broja poduzetnika koji redovno koriste usluge Centra, bilo to kroz savjetovanja, korištenja aplikacije za vođenje knjiga paušalnog obrta PaushApp, edukacije ili kroz komunikaciju nastavno na napisani i predani poslovni plan.

Djelatnici Centra za poduzetništvo zahvaljuju svojim korisnicima na vjernosti te nastavljamo vrijedno raditi u stvaranju i njegovanju poduzetničke klime u našoj županiji!

 

EU - zajedno do Europskih fondova
EU - Europski fondovi
EU - OP Konkurentnost i kohezija