Objavljen JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama na području Grada Dubrovnika za 2022. godinu

Objavljen JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama na području Grada Dubrovnika za 2022. godinu

Grad Dubrovnik je objavio Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama na području Grada Dubrovnika sukladno pravilima Uredbe komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352/1 dalje: Uredba).

Prihvatljivi prijavitelji su trgovačka društva, obrti i OPG-ovi u vlasništvu žena, državljanki Republike Hrvatske koje:

  • Pozitivno posluju (s izuzetkom 2020. i 2021. godine)
  • Imaju registrirano sjedište na području grada Dubrovnika
  • Imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme (samo vlasnica ili jedan zaposleni)
  • Nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima evidenciju vodi Porezna uprava
  • Nemaju evidentiran dug prema Gradu Dubrovniku
  • Koji su u skladu s odredbama Uredbe
  • Koji imaju u cijelosti namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti i dostavili su izvješće o ostvarenju učinaka za potpore u prethodne dvije godine (ako su iste dobili)
  • Koje nisu za istu namjenu i trošak dobili potporu iz drugih javnih izvora

Iznos potpore je do najviše 10.000,00 kuna, a intenzitet potpore je do 100% prihvatljivih troškova.

Detalje o natječaju i potrebne obrasce možete pogledati ovdje.

EU - zajedno do Europskih fondova
EU - Europski fondovi
EU - OP Konkurentnost i kohezija