Mjere aktivne politike zapošljavanja u 2023. godini

Mjere aktivne politike zapošljavanja u 2023. godini

Hrvatski zavod za zapošljavanje donio je odluku o usvajanju Uvjeta i načina korištenja sredstava za provođenje mjera u 2023. godini kojesu u provedbi od 1. siječnja 2023. godine.

Zahtjevi po mjerama aktivne politike zapošljavanja zaprimaju se od 01.01.2023. godine do 30.11.2023.    godine, izuzev mjere samozapošljavanja gdje se zahtjevi zaprimaju najkasnije do 30.09.2023. godine, odnosno do iskorištenja financijskih sredstava. Zahtjevi po mjeri Stalni sezonac i Mobilnost radne snage – Biram Hrvatsku zaprimaju se do 31.12.2023. godine.

Pregled svih mjera aktivne politike zapošljavanja u 2023.:

    1. POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE
        1.A. POTPORA ZA ZAPOŠLJAVANJE
        1.B. POTPORA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZELENO/DIGITALNO
    2. POTPORE ZA PRIPRAVNIŠTVO     
        2.A.  POTPORA ZA PRIPRAVNIŠTVO
        2.B. POTPORA ZA PRIPRAVNIŠTVO ZELENO/DIGITALNO
    3. POTPORE ZA PRIPRAVNIŠTVO U JAVNIM SLUŽBAMA    
    4. POTPORE ZA USAVRŠAVANJE     
    5. POTPORE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE     
        5.A. POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE
        5.B. POTPORA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE ZELENO/DIGITALNO      
        5.2. MOBILNOST RADNE SNAGE – BIRAM HRVATSKU
    6. OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE     
        6.1 OBRAZOVANJE NEZAPOSLENIH OSOBA I OSTALIH TRAŽITELJA ZAPOSLENJA
        6.2. OSPOSOBLJAVANJE NA RADNOM MJESTU      
        6.3. OSPOSOBLJAVANJE NA RADNOM MJESTU I U USTANOVAMA ZA OBRAZOVANJE ODRASLI
        6.4. AKTIVACIJSKI PROGRAM
    7. JAVNI RAD
        7.2. JAVNI RAD – OTKLANJANJE POSLJEDICA KATASTROFE UZROKOVANE POTRESOM NA PODRUČJIMA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE  
    8. POTPORA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA - SKRAĆIVANJE RADNOG VREMENA
    9. STALNI SEZONAC    

Detaljnije informacije o uvjetima i načinima podnošenja zahtjeva u 2023. godini bit će dostupne u siječnju 2023. godine na mrežnoj stranici https://mjere.hr/

EU - zajedno do Europskih fondova
EU - Europski fondovi
EU - OP Konkurentnost i kohezija